KSQ
Kerstin SandqvistTerapi & Utbildning

Om KBT

KBT - kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod där man riktar fokus på samspelet mellan tanke, känsla och handling.

Det betyder kort att det du tänker påverkar hur du känner och hur du gör/beter dig. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi. Fokus ligger huvudsakligen på faktorer som utlöser och bevarar problemen. Vid varje session följer en på förhand bestämd arbetsplan. Syftet med denna är att ge samtalet en struktur och även använda tiden på ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem. Under terapin får du lära dig att pröva och träna nya beteenden och nya tankesätt. KBT-samtalsterapi hjälper dig att bryta ned problem i mindre, mer hanterbara delar. Vilket gör det lättare att se hur de hänger samman och hur de påverkar dig. Hur du förhåller dig till problemet kan påverka dig både känslomässigt och fysiskt och det finns hjälpsamma och icke hjälpsamma sätt att reagera på de flesta situationer, beroende på hur du förhåller dig till dem.

Du får hjälp att bryta onda cirklar av tänkande, känslor och beteenden. Med verktyg och kunskap om dig själv, går det att påverka det du upplever som svårt. 

Mottagning på Södermalm

Besöksadress
Götgatan 71 (måndag-onsdag)
116 21 Stockholm

Östgötagatan 36 (torsdag-fredag)
116 25 Stockholm